Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - sojina sačma

U nedelji između 04.03. i 08.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43,3-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,3-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje ne beležimo ponude za sačmu u Zrenjaninu i u Vitalu. Sojina sačma u Bečjeju i dalje se nudi bez izražene cene, ponužači se uglavnom dogovaraju oko cene. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na milanskoj berzi i tokom ove nedelje došlo je do pada cene sojine sačme kao i u prethodnoj nedelji. I tokom ove nedelje povećana ponuda sojine sačme. Kako saznajemo na terenu se radila sojina sačma u Somboru po ceni od 43,2 din/kg+PDV, i sačma u Obrenovcu po ceni od 43 din/kg+PDV.