Osvrt na nedelju iza nas 04.03.-08.03.2019. - stoka

Zbog smanjenog interesovanja za bikovima, cena je imala tendenciju pada ove nedelje. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama 197-220 din/kg+PDV, a Simentalci po ceni od 220-252 din/kg+PDV.

Kada su prasad u pitanju, i dalje je primetan rastući trend. Tako su se farmska prasad nudila po ceni od 270-295 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama 209-220 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po ceni od 220-245 din/kg+PDV. Ovakvom trendu je uzrok povećana tražnja zbog punjenja tovilišta u ovom periodu. 

Cena svinja i dalje stagnira, uprkos nadama farmera da će krenuti da raste. Farmske svinje su se nudile po cenama 130-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po ceni 125-130 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po cenama od 120-140 din/kg+PDV.