Osvrt na nedelju iza nas 04.06. - 08.06.2018. - sojina sačma

U nedelji između 04.06. i 08.06.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude sojine sačme u rasponu cena od 45.9-49din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi su se od domačih sačmi našle ponude za sojinu sačmu Bečej po ceni od 46.6-46.7din/kg+PDV, ponude za sojinu sačmu u Somboru kretale su se u ponudi u rasponu cena od 46.6-47din/kg+PDV, takođe imali smo i ponude za sačmu u Vrbasu po ceni od 47din/kg+PDV, sačmu u Šidu tokom ove nedelje nismo iali u onudi, kako saznajemo i dalje postoji problem operativnosti u ponude sačme u Šidu. Od uvoznih sačmi rinfuz za ovu nedelju imali smo ponudu za sojinu sačmu indijsku rinfuz sa procentom proteina 44% po ceni od 45.9-46.5din/kg+PDV, dok se indijska sačma sa procentom proteina od 46-47.5% nudila po ceni od 49din/kg+PDV, imali smo i ponudu za sojinu sačmu nemačku uvoznu rinfuz po ceni od 46.5din/kg+PDV. Ove nedelje je prilično ujednačena ponuda sojine sačme, domaća sačma je nuđena u cenovnom rangu kao i uvozna sačma. Tokom ove nedelje preko sistema informacija Info Tim Logistika beležili smo realizaciju za sojinu sačmu uvoznu rinfuz indijsku po ceni od 46.5din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu sojina sačma Sombor tokom ove nedelje radila se po ceni od 46.6din/kg+PDV.

Kretanje cena i realizacije za sojinu sačmu možete pratiti na www.infotim.rs/kretanje_cena_i_realizacija_poljoprivredna_berza?search_tab=price_movement&filter_type=article&filter_article%5B%5D=94&filter_display_search=true&filter_date_type=period&date_from=04.06.2018&date_to=08.06.2018&date_week=11.06.2018.-15.06.2018.&filter_search=true