Osvrt na nedelju iza nas 04.07.-08.07.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 260-270 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 245-260 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 235-250 din/kg+PDV. Na samom kraju nedelje, utisak je da se kupci nisu podmirili nabavkama za iduću nedelju< pa su plaćali do 260 din/kg+PDV i da je slaba operativnost robe na terenu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370-380 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 150-166 din/kg+PDV. Oglašivači imaju problem sa plasmanom svoje robe zbog slabe potrebe kupaca za ovom kategorijom stoke.

U toku nedelje prasad sa farme su se oglašavala po ceni od 320-340 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 300-310 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 280-295 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo na terenu još uvek je slabo interesovanje za prasad za dalji tov i nema pomeranja oko cena, u odnosu na cenu tovljenika.

 

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 320-340 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 327-360 din/kg+PDV. Po rečima naših saradnika interesovanje za bikovima postoji, ali pregovori bi mogli da se dese na niže cene od oglašenih.