Osvrt na nedelju iza nas 04.10.-08.10.2021.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 170-180 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 166-175 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 160-165 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje beležili smo pad cena u pregovorima. Slabo je interesovanje od strane kupaca, što povećava opertivnost tovljenika na terenu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 245-260 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 110-135 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 250-260 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 210-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 195-235 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena velika je operativnost prasadi u ponudi. To uslovljava i niže cene u pregovorima.

Ponuda bikova Holštajn oglašena je po ceni od 235-240 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 245-262 din/kg+PDV. Trend slabe operativnosti robe na terenu, povećava cenu u pregovorima.