Osvrt na nedelju iza nas 05.08.-09.08.2019. - stoka

I ova nedelja je protekla u znaku najave interventnog otkupa bikova od strane Republičkih robnih rezervi. Proizvođači smatraju da bi optimalni paritet bio 17 kg kukuruza za 1 kg žive vage. Takva situacija je uticala na blagi porast cene bikova u odnosu na prošlu nedelju, pa su se tako bikovi Simentalci nudili po cenama 215-235 din/kg+PDV, a Holštajn po cenama od 180-195 din/kg+PDV.

Došlo je do porasta cene tovljenika u odnosu na prošlu nedelju, pa su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 168-180 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama 165-170 din/kg+pdv, a tovljenici iz otkupa po cenama od 150-170 din/kg+PDV. Sa terena saznajemo da je tražnja veća od ponude, što i jeste uticalo na porast cene, ali se proizvođači nadaju da će cena još porasti u narednom periodu.

Prasad sa farmi i dalje drže cenu kao u prethodnom periodu, pa su se nudila po cenama od 320-330 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po cenama od 245-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 215-220 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i jagnjad, po cenama od 250-260 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 130 din/kg+PDV i ovce po cenama od 118-120 din/kg+PDV.