Osvrt na nedelju iza nas 05.10.-09.10.2020.-sojina sačma

U nedelji između 05.10.-09.10.2020. u ponudi preko sistema tržišnih informacija Info Tim Logistika beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama od 47,2-48 din/kg+PDV. U Bečeju beležimo malu ponudu i slabu operativnost sojine sačme u ovoj nedelji. Sojina sačma u Bečeju oglašavala se sa ponudom po ceni od 47,2 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo ponude prvih operativnih količina iz nove prerade i to po oglašenim cenama od mada se sačma od 48 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu beležimo ponudu sojine sačme po oglašenoj ceni od 47,3 din/kg+PDV. U Vrbasu beležimo porast cene sojine sačme tokom nedelje, tako da se cena tokom nedelje kretala i oglašavala u rasponu od 47,3-48 din/kg+PDV. Slaba operativnost i mala ponuda sojine sačme prouzrokovala je porast cene sojine sačme u nekim fabrikama. Kako saznajemo na terenu sojina sačma se tokom nedelje dogovarala po ceni od 46,5-48 din/kg+PDV. Na milanskoj i čikaškoj berzi beležimo porast cene sojine sačme kao i tokom prethodne nedelje.