Osvrt na nedelju iza nas 06.05.-10.05.2019. - stoka

U prvoj radnoj nedelji posle praznika, primetan je pad cene tovljenika u odnosu na nedelju pre praznika. Tako su se svinje farmske nudile po ceni od 150-165 din/kg+PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama od 125-160 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 120-140 din/kg+PDV, što je neki prosečan pad cene od 10-20 din/kg.

Kod bikova je drugačija situacija. U očekivanju izvoza za Tursku, cena je imala tendenciju rasta u odnosu na protekli period. Tako su se Holštajn bikovi nudili po ceni od 190-210 din/kg+PDV, a bikovi simentalske rase po cenama od 210-235 din/kg+PDV.

 Cena prasadi je takođe imala tendenciju pada, pri čemu jedino prasad sa farme drže nivo cene pre praznika, pa se nude po cenama od 315-340 din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 230-278 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po seni od 231-240 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i jagnjad, po ceni od 278 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 110-140 din/kg+PDV, krmače za klanje po ceni od 115 din/kg+PDV, nazimice za priplod po ceni od 30000 din/kom+PDV, pa čak i svinje mangulice, po ceni od 180 din/kg+PDV.

Primetna je bila tražnja za prasadima, kao i za nazimicama u protekloj nedelji, što je dobar znak za stočarstvo u ovom momentu.