Osvrt na nedelju iza nas 07.08.2023.-11.08.2023. - stoka i meso

STOKA

Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme su oglašavali po ceni od 240 do 250 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 235 do 240 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 230 do 240 din/kg+PDV. Ukupno je na tržištu ponuđeno oko 2.000 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za tovne svinje sa farme postizani su u raspnu cena od 240 do 245 din/kg+PDV, dok se za mini farmsku robu postizala cena 235 din/kg+PDV. Za iduću nedelju klaničari će plaćati farmsku robu po istoj ceni kao i za ovu nedelju, 240 din/kg+PDV. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 450 do 550 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 417 do 450 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 330 do 340 din/kg+PDV. U ponudi smo imali oko 800 prasadi. Pregovori za prasad sa farme bili su po ceni od 450 din/kg+PDV, a za prasad sa mini farme bili su po ceni 417 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su u rasponu cen1 od 48.500 do 50.000 din/kom+PDV. Jagnjad su ponuđena po ceni od 352 do 370 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 167 din/kg+PDV. Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 280 do 305 din/kg+PDV, a bikovi simentalaci po ceni od 326 do 348 din/kg+PDV. Klaničari bikove simentalce plaćaju do 3 e/kg sa uračunatim PDV-om.

Kad je živina u pitanju jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu cena od 44 do 60 din/kom+PDV. U ponudi smo imali i 18-nedelje koke nosilje po ceni od 800 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 670 do 680 din/kg+PDV. Cena junećeg buta SK bila je 710 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 460 do 470 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 359 do 370 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK bila je od 610 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK od 476 do 490 din/kg+PDV. U odnosu na prethodnu nedelju nije bilo cenovnih pomeranja, jer je cena tovljenika ostala na istom nivou cena.

G.J.