Osvrt na nedelju iza nas 08.02.-12.02.2021.-stoka

U toku nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 125-130 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 116-125 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 111-120 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo niže su cene na koje su se dogovarali tovljenici u odnosu na predhodnu nedelju.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 270 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 130-138 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 245-250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 210-212 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 165-185 din/kg+PDV. Tu beležimo pad cene i otežan plasman prasadi za dalji tov.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 195,55-224 din/kg+PDV, a Simental bikova po ceni od 230-235 din/kg+PDV. Za ovu kategoriju stoke i dalje beležimo jače cene u oglašenim cenama i dogovorima.