Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - stoka

U nedelji za nama su tovljenici i prasad imali tendenciju rasta cene. Uzrok je povećana potražnja za tovljenicima i manjak prasadi na terenu, koji traje već par meseci. Tako su se farmska prasad nudila po cenama od 315-320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 260-275 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 240-260 din/kg+PDV.

Farmski tovljenici su se nudili po cenama od 135 din/kg+PDV do 155 din/kg+PDV na samom kraju nedelje. Poslednjeg dana nedelje su pojedine farme nudile svoje tovljenike po ceni od 160 din/kg+PDV, tako da ćemo tek u sledećoj nedelji saznatai da li je njihova ponuda naišla na odaziv kod klaničara.

Tovljenici sa mini farmi su nuđeni po cenama 135-145 din/kg+PDV, dok su se tovljenici iz otkupa nudili po cenama od 130-135 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali krmače za klanje po istoj ceni kao i prošle nedelje, 105 din/kg+PDV, dok je kod jagnjadi došlo do korekcije cene, pa su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 210-230 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 236-260 din/kg+PDV. Kod farmera vlada veliko interesovanje kada će krenuti izvoz goveđeg mesa, jer smatraju da će to uticati na skok cene, koja već duže vreme stagnira.