Osvrt na nedelju iza nas 08.04.-12.04.2019. - subvencije i regulative

Nedelja za nama je bila dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. Sam kraj nedelje je obeležio Javi poziv Direkcije za robne rezerve je raspisala za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu 5445t kukuruza za tovnu stoku. 

- 08.04.2019. - Vlada donosi UREDBU O CENOVNIKU ODSTRELA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA LOVNU 2019/2020. GODINU

- 08.04.2019. - NLB Banka raspisuje VIII NLB ORGANIC KONKURS

- 11.04.2019. - RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE raspisuje JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE INTERNACIONALIZACIJI MSP KROZ INDIVIDUALNO UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA U INOSTRANSTVU

- 11.04.2019. - RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE SEKTORIMA PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

- 12.04.2019. - Republičke robne rezerve raspisale su JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA  ZA NATURALNU RAZMENU DO 5.445 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU.

Cele tekstove možete pogledati na https://www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi