Osvrt na nedelju iza nas 08.10. - 12.10.2018. - suncokretova sačma

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22.3-23din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant sa lagera u Zrenjaninu ove nedelje imali smo po ceni od 22.3-22.7din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Vrbasu po ceni od 22.3-22.5din/kg+PDV, takođe ove nedelje beležimo i ponudu za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.3-23din/kg+PDV. Ponude za suncokretovu sačmu u Somboru kretale su se po ceni od 22.4-22.8din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo realizaciju za suncokretovu sačmu Dijamant po ceni od 22.4din/kg+PDV. Takođe, imamo prijavljene realizacije sa terena za suncokretovu sačmu Dijamant po ceni od 22.3din/kg+PDV i realizaciju za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.2din/kg+PDV. I ove kao i prethodne tri nedelje došlo je do blagog pada cene suncokretove sačme. Ponuda sačme bila je velika, ponuda je bilo sa više pariteta, iz više fabrika.