Osvrt na nedelju iza nas 09.05.-13.05.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 175-185 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 165-175 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 165-170 din/kg+PDV. Koliko čujemo sa terena naši saradnici su najčešće dogovarali tovljenike sa farme na cenu 175-180 din/kg+PDV za iduću nedelju.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 340-390 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 160-170 din/kg+PDV. Na terenu se beleži slabije interesovanje oko nabavke jagnjadi.

U toku nedelje prasad sa farme su se oglašavala po ceni od 300-350 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 280-325 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 280-315 din/kg+PDV. Širok raspon u oglašenim cenama za prasad je zbog toga što kupci pokušavaju da plaćaju niži nivo cena od ponudjenih.

 

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 300-330 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 330-340 din/kg+PDV.