Osvrt na nedelju iza nas 09.07.-13.07.2018. - stoka

 

Preko sistema poljoprivrednih informacija, Info Tim Logistika, beležena je realizacija 39 bikova po ceni od 251din/kg+PDV, od toga 30kom simentalaca i 9kom holštajna. Početkom nedelje prijavljena trgovanja sa terena za Južnu Bačku 155din/kg+PDV za farmske tovljenike, dok se u Zapadnoj Bačkoj tovne svinje mini farma rešavaju po ceni od 145din/kg+PDV. Kako je nedelja odmicala usled pojačane tražnje, došlo je do porasta cene, pa su tako farmeri prijavljivali trgovanja u Podunavskom okrugu na 160din/kg+PDV, dok je za Južnu Bačku prijavljeno 171din sa uračunatih 10% PDV-om za farmske tovljenike. Klanica iz Kolubarskog okruga plaća 150din/kg+PDV za farmske tovljenike, 155-160din sa PDV-om za mini farmu i 150din/kg+PDV-om za otkup, klanica iz Južnog Banata 145din/kg+PDV plaća mini farmu, dok klanica iz Srema plaća 185din/kg+PDVna liniji klanja, za 56% mesnatosti. Prema rečima, farmera, za sledeću nedelju očekuju dalji porast cene. Cena prasadi za ovu nedelju se kretala u rasponu od 210-300din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta i kategorije. Ponuđene cene za jagnjad su u rasponu od 270-300din/kg+PDV. Cena ovaca za ovu nedelju je imala tendenciju pada, pa su se tako ovce mogle naći i po 102din/kg+PDV.

Ponudu i tražnju stoke možete pratiti na www.infotim.rs/dnevne_objave_poljoprivredna_berza?filter_article%5B%5D=89&undefined=&filter_from=&filter_to=&filter_display_search=&filter_type=&filter_date=13.07.2018&filter_search=false