Osvrt na nedelju iza nas 10.01.-14.01.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 165-175 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 165-170 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 157-165 din/kg+PDV. Povratno što dobijamo od većine naših saradnika da su utovari za ovu nedelju bili na cenu 170 din/kg+PDV. Za iduću nedelju od strane klaničara dobijamo informaciju da su nabavke svedene na minimum i da će nivo cena u pregovrima biti u rasponu 160-165 din/kg+PDV.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 350-370 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 135-138 din/kg+PDV. Beležimo viši nivo cena u oglasima za jagnjad, zbog smanjene oprerativnosti robe na terenu.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 250-296 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 260-277 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 250-277 din/kg+PDV. U ovom periodu i dalje je povećana potražnja za prasadima za klanje.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 255-265 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 275-280 din/kg+PDV. Beležimo viši nivo cena i povećane potražnje.