Osvrt na nedelju iza nas 10.02.-14.02.2020. - stoka

Cene stoke u svim kategorijama su bile iste kao i tokom protekle nedelje. I dalje su prasad sa farme najtraženija roba, pa se već dogovaraju isporuke za sledeći mesec.

Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika, prasad sa farmi su nuđena po cenama od 350-380 din/kg+PDV. Korisnici su nam prijavili da su kompenzacijom došli do neke količine prasadi sa farme po ceni od 350 din/kg+PDV. Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 250-270 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama od 270-300 din/kg+PDV.

Tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 165-170 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 157,5-165 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 152,8-165 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i tovne svinje sa farmi sa 56% mesnatosti, po ceni od 215 din/kg+PDV, na liniji klanja.

Bikovi su se takođe nudili po istim cenama kao i prethodne nedelje, pa su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 180-190 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 200-220 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i junice crno-beli Holštajn, po ceni od 160 din/kg+PDV, jagnjad, po cenama od 300-320 din/kg+PDV, kao i ovce za klanje, po cenama od 100-150 din/kg+PDV.