Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - soja zrno

Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 37-39 din/kg+PDV. Na sredini radne nedelje beležili smo realizaciju za soju zrno od 37,2 din/kg+PDV na paritetu Južne Bačke. Kako su dani odmicali u nedelji smanjivala se tražnja i cena u realizaciji. Tako smo u drugoj polovini nedelje čuli da se sa sojom trgovalo na 37 din/kg+PDV. Kupci su najviše bili skoncentrisani na paritete Bačke i Srema. Da sumiramo utisak nedelje: smanjuje se tražnja za sojom, ponuđači još uvek poprilično suzržani oko oglašavanja svoje robe u prodaju. Kako saznajemo samo jedna od uljara i dalje kupuje za svoje potrebe.