Osvrt na nedelju iza nas 10.06.-14.06.2019. - subvencije i regulative

Nedelja za nama je bila izuzetno dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. Takođe, prisustvovali smo i skupu na kome je predstavljen IPARD program za vinare i vinogradare. 

10.06.2019. - - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE UPRAVA ZA AGRARNA PLAĆANJA  raspisuje JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ODOBRAVANJE PRAVA NA PODSTICAJ ZA PODRŠKU PROGRAMIMA KOJI SE ODNOSE NA PRIPREMU LOKALNE STRATEGIJE RURALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI

10.06.2019. - Vlada donosi UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI

10.06.2019. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA POŠILJKE ZA KOJE NIJE POTREBNO REŠENJE ZA UVOZ I TRANZIT

10.06.2019. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE ŽIVOTINJSKOG POREKLA I HRANE ZA ŽIVOTINJE KOJA SE UVOZI ZA 2019. GODINU

10.06.2019. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MONITORINGA BEZBEDNOSTI HRANE BILJNOG I MEŠOVITOG POREKLA ZA 2019. GODINU

11.06.2019. - 

U organizaciji Udruženja za bijnu proizvodnju, Sektora udruženja privrede, Privredne komore Srbije, Info Tim Logistika je prisustvovala Sednici Grupacije za vinogradarstvo i vinarstvo.  

Sednica je održana 11.06.2019. godine u Regionalnoj Privrednoj komori Južnobačko upravnog okruga. 

Novine u IPARD programu, koje se tiču vinogradarstva i vinarstva u okviru IPARD programa, predstavili su nam predstavnici Upravljačkog tela i IPARD Agencije Republike Srbije. 

I u ovom delu IPARD podsticaja, minimalni povrat investicije može biti 5.000e, a maksimalan 700.000e. Vinari i vinogradari će moći da koriste podsticaje po osnovu poziva za Meru 1, Meru 3, kao i Meru 7, koja se odnosi na ruralni turizam. 

Kao posledica ubacivanja vinogradarstva i vinarstva, poziv za Meru 1, čije je raspisivanje bilo predviđeno za 17.06.2019.godine, će kasniti oko mesec dana, kako bi se sve stavke usaglasile sa novinama vezano za ovu granu poljoprivrede.

Puna sala vinara i vinogradara svedočila je o tome da je i ovoj grani bila preko potrebna ovakva vrsta podsticaja, uz nadu da će i odaziv biti odgovarajući .  

Takođe, Pokrajinski sekretar za privredu i turizam objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2019.GODINI

12.06.2019. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE.

12.06.2019. - Pokrajinski sekretar za privredu i turizam objavljuje izmenu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava Udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019.godini – manifestacije.

13.06.2019. - Grad Novi Sad raspisao je Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje na teritoriji grada Novog Sada.

13.06.2019. - Pokrajinski sekretar za privredu i turizam objavljuje izmenu Javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2019. godini.

Cele tekstove možete pogledati na https://www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi