Osvrt na nedelju iza nas 10.12.-14.12.2018. - subvencije i regulative

Nedelju za nama je obeležio Javni poziv Republičkih robnih rezervi za naturalnu razmenu do 10.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku.

10.12.2018. REPUBLIČKE ROBNE REZERVE SU RASPISALE JAVNI POZIV ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000t MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU  i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad.

Naturalna razmena odnosi se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, registrovana poljoprivredna gazdinstva (fizička i pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnike), koji imaju proizvodnju tovnih svinja, odnosno tovne junadi.

Proizvođači sa kojima će se realizovati naturalna razmena su:

a) fizička lica-nosioci registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva ("Sl. glasnik RS", br. 17/2013, 102/2015, 6/2016 i 46/2017), i nalaze se u aktivnom statusu.

b) pravna lica, zemljoradničke zadruge i preduzetnici, moraju biti registrovani u APR-u, sa šifrom pretežne delatnosti 01.46-uzgoj svinja, ili 01.42-uzgoj drugih goveda i bivola.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

1) 10,16 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovnih svinja

2) 18,30 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg tovne junadi

Pariteti su utvrđeni na osnovu kretanja cena za period od 15.10.2018-19.10.2018.godine na Informacionom sistemu „Info Tim“, Novi Sad, merkantilni kukuruz prirodno suv rod 2018 - 15,59 din/kg, tovne svinje - 158,3944 din/kg, odnosno tovne junadi - 285,297 din/kg, sa porezom na dodatu vrednost.

13.12.2018. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za zaštitu bilja, na osnovu člana 25. stav 1. tačka 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja ("Službeni glasnik RS" br. 30/10, od 7. 5. 2010. godine), objavljuje: JAVNI POZIV za - prikupljanje ponuda radi određivanja održavaoca za odomaćene sorte voća i vinove loze koje su kao takve upisane u Registar sorti poljoprivrednog bilja.

Opšti cilj raspisivanja javnog poziva je brisanje sorti voća i vinove loze koje se nalaze u Registru kao odomaćene a nisu zastupljene u proizvodnji, odnosno sorte koje se ne održavaju a shodno članu 25. stav 4. Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja: II Pravo učešća po javnom pozivu imaju: - privredno društvo, odnosno preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik; - registrovana udruženja građana; - zemljoradničke zadruge; - obrazovne ustanove; - instituti. Rok za prijavu održavanja odomaćenih sorti voća i vinove loze je 60 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.