Osvrt na nedelju iza nas 11.01.-15.01.2021.-stoka

U toku nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 130-137 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 120,37-128 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 125-130 din/kg+PDV. Oglašivači su pokušavali sa jačim cenama u ponudi da oglase svoju robu, koliko čujemo od naših saradnika 125-130 din/kg+PDV je realna cena u pregovorima za mini farmu i farmu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250-259 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 230-250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 220-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 204-231 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo jače cene u ponudama i dogovorima. Koliko smo upratili prasad sa farme su se do kraja nedelje dogovarala na cenu od 250 din/kg+PDV.

Ponude bikova Simentalaca oglašena je po ceni od 227-235 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po ceni od 180-218 din/kg+PDV. I za ovu kategoriju stoke beležimo jače cene u oglašenim cenama.