Osvrt na nedelju iza nas 11.02.-14.02.2019. - stoka

Protekle nedelje na tržištu stoke bilo je dinamično, smenjivala se ponuda i tražnja, a cene su s početka prema kraju nedelje bile u porastu za tovne svinje svih kategorija i došlo je na terenu do izjednačenja cena u ponudi svinja farmskih, mini farmskih i svinja iz otkupa, koje su se nudile od 125-135din/kg+PDV. Imamo saznanja od saradnika da je cena realizacije u sremskom, južnobačkom i severnobačkom okrugu bila prilično izjednačena za farmu i mini farmu po ceni od 122-128din/kg+PDV, uz manju aktivnu ponudu jer je došlo do zaustavljanja tokova uvoza, usled pojave svinjske kuge u okruženju.

Prasad farmska su nuđena po ceni od 270-280din/kg+PDV, a trgovanje na terenu se obavljalo na 250din/kg+ PDV, prasad mini farma su se nudila po ceni od 231-260din/kg+PDV, prasad iz otkupa nudila su se od 185-200din/kg+PDV, a trgovanje se dogovaralo za prasad mini farma po 235-240din/kg+PDV, i otkup po ceni od 195-215din/kg+PDV, na svim paritetima uz vidljivu cenu u porastu u ponudi i trgovanju na kraju nedelje, jer je došlo do pojave bolesti prasadi na području Bačke, aktivan je Aujetski virus, te su tovljači zabrinuti zbog novonastale situacije. Ponuda bikova Simental kretala se po ceni od 250-255din/kg+PDV, a ponuda bikova Holštajn bila je u intervalu cena od 228-231.20din/kg+PDV, dok su mesare u sremskom i rasinskom okrugu kako nam saradnici saopštavaju bikove Simental plaćale 245-260din/kg sa PDV-om, na odloženo plaćanje, uz primetnu malu tražnju za ovim kategorijama. Krave za klanje su na terenu prometovane po ceni od 115-120din/kg+PDV. Oslabljena je ponuda jagnjadi na domaćem tržištu po količinama a nivo cene u ponudi je uglavnom ujednačen tokom ove nedeje na svim paritetima, od 280-285din/k+PDV, uz najave aktiviranja izvoza jagnjadi u Tursku i Izrael.