Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - kukuruz

tokom ove nedelje ponuda kukuruza na tržištu je zadovoljavajuća, a cene su se kretale u rasponu od 15.1-16din/kg+PDV za prirodno sušen,srps kvaliteta, za veštački suv cene u ponudi od 15.3-15.5din/kg+PDV.Prijavljena su trgovanja po ceni od 15.3-15.4din/kg+PDV za veštački suv, dok je prirodno suv trgovan po cenama od 15.1-15.3din/kg+PDV. Aktivnija potražnja je ohrabrila ponuđače da podignu cene, ali cena od 15.5din/kg+PDV, za fca utovareno u vozilo kupca, još uvek nije postignuta.