Osvrt na nedelju iza nas 11.03.-15.03.2019. - suncokretova sačma

 

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale su se u ponudi u rasponu cena od 22.3-23din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je po ceni od 22.3-22.4din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22.6-23din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nuđena je po ceni od 22.8din/kg+PDV. Sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.4-22.7din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Na milanskoj berzi beležimo tendenciju pada cene suncokretove sačme kao i u prethodnom periodu. Kako saznajemo na terenu, tokom nedelje radila se sačma u Zrenjaninu po ceni od 22.5din/kg+PDV. U Zrenjaninu trenutno nema operativne robe. Ponuđači su pred sam kraj nedelje podigli cene suncokretove sačme usled nedostatka ponude sačme u Zrenjaninu, čak su i povlačili ponude odlagali prodaju za sledeću nedelju u nadi da će cena biti veća.