Osvrt na nedelju iza nas 11.06.-15.06.2018. - subvencije i regulative

Nedelja za nama je bila prilično mirna kada su u pitanju subvencije i regulative.

13.06.2018. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje LISTU ODOBRENIH SUPSTANCI. Aktivne supstance koje su odobrene u skladu sa propisima kojima se uređuju sredstva za zaštitu bilja i za koje se smatra da su odobrene u skladu sa važećim propisima Evropske unije.

Očekuje se raspisivanje Javnog poziva za IPARD Meru 1, koja je najavljena za jun mesec.

Subvencije i regulative možete pratiti na www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi