Osvrt na nedelju iza nas 11.09.2023.-15.09.2023. - sojina sačma

Na početku radne nedelje sačma je oglašena u rasponu cena od 63 do 64 din/kg+PDV, da bi pred kraj nedelje cena bila korigovana na niže i kretala se od 62,5 do 63 din/kg+PDV. Džakirana sojina sačma je oglašena po ceni od 66 din/kg+PDV. Ponuđeno je više od 400 t sačme, fco Bečej, Obrenovac i Šid. Tražnja je i dalje na slabom nivou. Za sojinu sačmu se očekuje da će do nove prerade biti dovoljno operativnih količina.

M.K.