Osvrt na nedelju iza nas 11.10.-15.10.2021.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 165-170 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 160-175 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 152-165 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje beležili smo pad cena u pregovorima. Na terenu se beleži slaba operativnost robe i slabo interesovanje od strane kupaca.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250-260 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 110-138 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 230-240 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 210-231,5 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 190-210 din/kg+PDV. Kako saznajemo sa terena velika je operativnost prasadi u ponudi. Kupci su prasad za dalji tov mahom rešavali nabavkom iz uvoza.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 235-250 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 245-270 din/kg+PDV. Na terenu se beleži slaba operativnost robe. Pregovori se postižu na viši nivo cena u odnosu na prethodni period