Osvrt na nedelju iza nas 12.03.-16.03.2018. - subvencije i regulative

I ove godine, mart mesec je mesec u kome se počinje sa raspisivanjem novih subvencija po svim osnovama, vezano za poljoprivredu. Tako je u nedelji iza nas Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu raspisao tri konkursa:

12.03.2018. - Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otrešišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

12.03.2018. - Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

12.03.2018. - Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija sa poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

Vlada Republike Srbije je takođe donela Uredbu:

12.03.2018. - Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2018. godini

Privredna komora Vojvodine u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i uz logističku podršku Info Tim Logistike je 16.03.2018. organizovala tematski skup vezan za predstavljanje IPARD mere M3, koje se tiče investicija u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga proizvoda o proizvoda ribarstva.

Raspisivanje ove mere se očekuje u martu mesecu, kako je napomenuto na skupu.