Osvrt na nedelju iza nas 12.08.-16.08.2019. - suncokret

U toku ove nedelje beležili smo ponude suncokreta rod 2019 po cenama od 31,5-33 din/kg+PDV za operativnu robu za 10-15 dana. Na ove ponuđene cene nije bilo pregovaranja ni trgovanja. Krajem nedelje zabeležili smo da su otkupljivači izlazili sa cenom od 25-26 din/kg+PDV kao akontnom cenom. Kako saznajemo na terenu i naših korisnika, veći obim operativnih količina očekujemo u roku od 7 dana, kada bi se očekivale i realnije cene u ponudi.