Osvrt na nedelju iza nas 13.04.-16.04.2020. - ječam

Ponuđena cena za stočni ječam rod 2019 rinfuz bila je 16,5 din/kg+PDV. Bilo je ponuda sa više pariteta. Ponuđači su bili spremni da koriguju cenu u pregovoru, ali bilo je slabo zainteresovanih kupaca, Koliko čujemo sa terena neka realna cena u trgovanju sa stočnim ječmom bila je 15,7 din/kg+PDV.