Osvrt na nedelju iza nas 13.08.-16.08.2018. - stoka

Nedelja za nama je protekla u ispitivačkom nastupu proizvođača tovnih svinja, jer su se pokušale nuditi više cene za tovne svinje, početkom nedelje, uz korekciju u padu, na kraju nedelje. Tovne svinje farmske su se nudile u rasponu cena od 145-160din/kg+PDV, tovne svinje mini farma su se nudile od 140-157.41din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa su se nudile po ceni od 138.89-146.30din/kg+PDV, pri čemu je na terenu kako saznajemo od saradnika nivo cena koje su klanice plaćale bio u intervalu cena od 155-160din/kg sa PDV-om.

Na tržištu stoke prethodne nedelje bismo izdvojili ponudu jaganjaca, koji su se nudili u raponu cena od 240-273din/kg+PDV, i različitih klasa ovaca, za priplod, za klanje i sjagnjenih ovaca. Saznali smo na terenu da se tokom nedelje obavljala realizacija bikova Simental u mačvanskom okrugu, 26 komada po ceni od 257.58din/kg+PDV. Primetna je bila i tražnja teladi.