Osvrt na nedelju iza nas 14.12.-18.12.2020.-stoka

U toku nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 132-135 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 125-135 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 125-130 din/kg+PDV. Nabavka svinja je bila aktivna tokom cele nedelje, mada koliko primećujemo smanjenim intezitetom.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 210-250 din/kg+PDV, a ovce za klanje su ponuđene po ceni od 120-148 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 210-240 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 180-200 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama 157,5-170 din/kg+PDV. Koliko primećujemo na terenu povećana je tražnja za prasadima iz otkupa i za klanje. Traže se operativne količine.

Ponude bikova Simentalaca oglašene su po cenama od 197-200 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po cenama od 170-188 din/kg+PDV. Kad su tovna junad u pitanju, nema bitnijih promena na tržištu.