Osvrt na nedelju iza nas 15.03.-19.03.2021.-stoka

Za ovu nedelju tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 140-145 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 130-145 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 125-130 din/kg+PDV. Kako su dani u nedelji odmicali trend pada cene za tovljenike je bio evidentan. I najava kupaca za sledeću nedelje je da će krenuti sa nižim cenama. Ostaje da vidimo da li će se nivo cena u dogovoru održati na ovom nivou ili padati.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 270-280 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 120-138,89 din/kg+PDV.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 270-300 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 231-240 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 185-200 din/kg+PDV. Na terenu je tražnja za prasadima za dalji tov. Smirio se trend daljeg rasta cena.

Ponuda bikova Holštajn oglašena je po ceni od 209-218 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 230-240.2 din/kg+PDV. Za ovu nedelju imali smo operativnu robu u ponudi, kupci su samo posmatrali tržište, nije bilo povećane tražnje.