Osvrt na nedelju iza nas 15.04.-19.04.2019. - stoka

U nedelji za nama je došlo do dugo očekivanog skoka cene tovljenika. Tako su se svinje sa mini farmi nudile po cenama od 145-165 din/kg+PDV, svinje sa farmi po cenama od 160-170 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 135-150 din/kg+PDV. Uzrok svemu ovome je zabrana uvoza, kao i porast cene tovljenika u okruženju, pa su domaći tovljenici dobili na ceni.

U slučaju prasadi je cena približno ista kao i prošle nedelje. Farmska prasad su se nudila po cenama od 300-310 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama 250-273 din/kg+PDV, a prasad sa mini farme po cenama od 270-280 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i krave za klanje, po cenama od 110-140 din/kg+PDV, kao i jagnjad, po cenama od 270-280 din/kg+PDV.

I kod bikova je cena imala tendenciju rasta, kako se nedelja primicala kraju. Tako su se bikovi Holštajn nudili po cenama od 194-210 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 221-260 din/kg+PDV. Usled priprema za izvoz goveđeg mesa u Tursku, kupci već obilaze teren i čak i daju kapare proizvođačima, kako bi bili sigurni da će obezbediti dovoljnu količinu živih bikova.

Kada se pogleda izveštaj uvoza, u martu 2019. godine u Srbiju je uveženo 900t žive stoke u vrednosti od 1.600.000e, a goveđeg i svinjskog mesa različitih kategorija 2.000t, u vrednosti od 4.300.000e.