Osvrt na nedelju iza nas 15.06.-19.06.2020. - suncokretova sačma

U nedelji za nama se pominjala uvozna sačma iz Mađarske sa 36% proteina po ceni od 29-29,5 din/kg+PDV, pri čemu operativnih i slobodnih količina u ponudi više nema. Ipak, ni pojava te sačme nije uticala na trendove na domaćem tržištu. Tako su ponude suncokretove sačme oglašavane po sledećim cenama i uljarama: 

- u Novoj Crnji, po cenama 27,8-28 din/kg+PDV

- u Vrbasu, po ceni 27,5 din/kg+PDV

- u Zrenjaninu, po cenama od 28-28,2 din/kg+PDV. 

Ponuda suncokretove sačme Bimal, koja je izvučena u Silbašu, oglašavana je ove nedelje po cenama od 27,4-28 din/kg+PDV. Na izveštajima milanske berze primećujemo opadajući trend cene suncokretove sačme.