Osvrt na nedelju iza nas 15.08-19.08.2022.-suncokret

SUNCOKRET

Žetva je u toku ili se očekuje da krene u narednih par dana. Saradnici vode racuna o % vlage, jer je jedan od preduslova za suncokret da pri prijemu ne bude više od 10% vlage. Prinosi su smanjeni u odnosu na prošlogodinji rod. Tako da ponudjači koliko mogu odlažu prodaju slobodnih operativnih količina. Završetak protesta i dogovor sa Vladom, donekle je smirilo poljoprivrednike sa odredjenim uslovima i cenama. Dogovorena je cena suncokreta prema poljoprivrednim proizvođačima na 73din po kilogramu, a isplata je dogovorena do 15.oktobra tekuće godine. Istim dogovorom, ograničena je marža posrednika na maksimalno 2.6din, dok troškove transporta robe od otkupnog mesta do uljare, snose same uljare. Po rečima naših saradnika najčešće se radi prijem robe na akontne cene 60din.