Osvrt na nedelju iza nas 16.04.-20.04.2018. - stoka

Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika, primetna je slabija ponuda i potražnja stoke. Prijavljena trgovanja sa terena za prasad mini farma za Rasinski okrug je 260din/kg+PDV. Usled smanjene ponude cena prasadi ima tendenciju rasta, pa su se tako farmska prasad pred kraj nedelje već nudila po 310din/kg+PDV. Mesara iz Srema plaća farmske tovljenike 145din/kg+PDV za avans, dok mesara iz Južnog Banata plaća tovne svinje iz otkupa 140din/kg+PDV. U razgovoru sa saradnicima dolazimo do informacije da je uvozna cena tovnih svinja iz Mađarske 146-147din/kg+PDV. Obrzirom da je smanjena potrošnja svinjskog mesa, nema izgleda da će cena u narednoj nedelji imati tendenciju rasta. U Južnoj Bačkoj prijavljena trgovana cena za bikove holštajn 220din/kg+PDV. Izvoznička firma iz Južne Bačke kupuje jagnjad od 20-30kg i plaća 300din/kg sa PDV-om za fca istovareno farma, dok za fca prodavac plaćaju 310din/kg sa PDV-om.

Kretanje cena za sve kategorije stoke za proteklu nedelju možete pogledati na /www.infotim.rs/kretanje_cena_i_realizacija_poljoprivredna_berza?search_tab=price_movement&filter_type=article&filter_article%5B%5D=89&filter_display_search=true&filter_date_type=period&date_from=16.04.2018&date_to=20.04.2018&date_week=23.04.2018.-27.04.2018.&filter_search=true