Osvrt na nedelju iza nas 16.09.2019.-20.09.2019.-Stoka

STOKA

Sedmicu  za nama karakteriše prikupljanje zahteva, preko  Javnog poziva Republičkih robnih rezervi  za naturalnu razmenu do 17000 t merkantilnog kukuruza za tovnu junad,  za 1 kg žive vage dobiće se 17 kg kukuruza , a odziv, za sada  nije u nivou očekivanog.  Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim Logistika, bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 230-235 din/kg+PDV, a Holštajn po cenama od 185-190 din/kg+PDV., što je u rasponu ponuđenih prošlonedeljnih cena. Cena tovljenika u protekloj sedmici je blaže rasla u ponudi a i u realizaciji, pa su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 165-175 din/kg+PDV, trgovanje je zabeleženo na terenu za ovu kategoriji u rasponu cena od 165-170 din/kg+PDV,  tovljenici iz otkupa po cenama od 150-155 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po cenama od 158-165 din/kg+PDV. Prošlonedeljna, nova  žarišta svinjske kuge na području južnog banata su locirana, situacija je pod kontrolom, ova okolnost nije znatnije uticala na cenu tovljenika na domaćem tržištu. Prasad sa farmi su se nudila po cenama od 280-330 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 200-215 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama od 250-259,26 din/kg+PDV, sa izraženom povećanom tražnjom za ovom kategorijom, te je i cena krajem nedelje u ponudi rasla. U ponudi smo imali i jagnjad, po cenama 245-265 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 140 din/kg+PDV, kao i ovce za klanje po cenama od 115-120 din/kg+PDV, uglavnom stabilan nivo cena ponude za ove kategorije životinja.