Osvrt na nedelju iza nas 16.12.-20.12.2019. - stoka

U nedelji za nama je bio primetan rastući trend cene u svim kategorijama tovnih svinja. Tovne svinje sa farmi su se nudile po cenama od 160-175 din/kg+-PDV, tovne svinje sa mini farmi po cenama od 160-166,7 din/kg+PDV, a tovne svinje iz otkupa po cenama od 157,4-160 din/kg+PDV. Farmeri se nadaju da će se takav trend nastaviti do kraja godine i malo posle toga, zbog nastupajućih praznika.

Prasad i dalje drže stabilnu cenu, pa su se prasad sa farmi nudila po cenama od 300-320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 245-260 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 240-250 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i jagnjad za klanje, po cenama od 260-300 din/kg+PDV, krmače za klanje, po ceni od 135 din/kg+PDV i ovce za klanje, po cenama od 125-130 din/kg+PDV.

Holštajn bikovima je malo porasla cena u ponudi, pa su se u nedelji za nama nudili po cenama od 180-207,4 din/kg+PDV, dok se Simentalci i dalje nude po cenama od 202-216,8 din/kg+PDV. Udruženje tovljača goveda se nada nastavku razmene merkantilnog kukuruza za junad, ali je prilično teško da će se to odigrati do kraja godine.