Osvrt na nedelju iza nas 17.01.-21.01.2022.-kukuruz

Merkantilni kukuruz, veštački suv, je tokom nedelje na tržištu nuđen u rasponu cena od 26-26,7 din/kg+PDV. Takođe, ponuđači su oglašavali i kukuruz sa pojačanom vlagom do 16%, kao i kukuruz do 18% vlage. Pregovori su se uglavnom završavali po cenama od 26-26,2 din/kg+PDV, za suv kukuruz. Izvoznici su takođe aktivni na tržištu, potražnje za kukuruzom za utovar na barže ima a prema rečima naših saradnika cena za CPT luka je do 26,6 din/kg+PDV. Ponuda je bila zadovoljavajuća.