Osvrt na nedelju iza nas 17.01.-21.01.2022.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 160-170 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 160-165 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 150-160 din/kg+PDV. Povratno što dobijamo od većine naših saradnika da su utovari za ovu nedelju bili na cenu 160-165 din/kg+PDV. Za iduću nedelju od strane klaničara dobijamo informaciju da su nabavke svedene na minimum i da će nivo cena u pregovrima biti do 160 din/kg+PDV.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 370-375 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 138-140 din/kg+PDV. Beležimo viši nivo cena u oglasima za jagnjad, zbog smanjene oprerativnosti robe na terenu.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 270-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 265-277 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 250-270 din/kg+PDV. U ovom periodu i dalje je povećana potražnja za prasadima za klanje, mada su oglašivači počeli da postavljaju oglase i za prasad za dalji tov.

Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 255-265 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 275-280 din/kg+PDV. Bez bitnijih promena kada su junad u pitanju.