Osvrt na nedelju iza nas 17.01.-21.01.2022.-veštačko đubrivo

Sezona nabavke đubriva je još uvek aktuelna kod naših saradnika. Tokom nedelje osećao se veći pritisak prodavaca na potencijalne kupce. Razlog tome je veća operativnost robe na terenu i najava pada cene. Za ostale ponude možete pogledati na sajtu www.infotim.rs

NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 593-600 e/t+PDV

NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 650 e/t+PDV

UREA RUSIJA 25/1 880-910 e/t+PDV

KAN 25/1 630-640 e/t+PDV

AN RUSIJA 25/1 725-750 e/t+PDV