Osvrt na nedelju iza nas 17.12.-21.12.2018. - suncokretova sačma

Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 21.7-23.5din/kg+PDV. Ponuđene cene za suncokretovu sačmu Dijamant ove nedelje imali smo po ceni od 21.8-23din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22din/kg+PDV. Ponude za suncokretovu sačmu u Somboru kretale su se po ceni od 21.7-22din/kg+PDV. Operativnih količina suncokretove sačme Vrbas nismo imali u ponudi tokom ove nedelje. Suncokretova sačma u Šidu tokom i tokom ove nedelje nudila se po ceni od 23.5din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Kako saznajemo na terenu se radila suncokretova sačma u Zrenjaninu po ceni od 21.9-23din/kg+PDV. Početkom nedelje došlo je do porasta cena suncokretove sačme Šid u ponudi. Sačma u Šidu nudi se po ceni od 23.5din/kg+PDV, dok je ostale sačme iz drugih uljara prate u ponudi sa cenom od 23din/kg+PDV.