Osvrt na nedelju iza nas 18.02.-20.02.2020. - stoka

Prasadima sa farmi je pala cena, pa su se u nedelji za nama nudila po cenama od 320-350 din/kg+PDV. Verujemo da je to zbog toga što je punjenje tovilišta za prolećne praznike prošlo, pa je samim tim i interesovanje manje. Ipak, nestašica na terenu je i dalje primetna, pa se ova kategorija prasadi i dalje dogovara za mesec do dva unapred. Prasad iz otkupa su se nudila po cenama od 250-270 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi po cenama od 278-300 din/kg+PDV.

Tovljenici sa farmi su se nudili po cenama od 165-175 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 165-167 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama od 155-160 din/kg+PDV. 

U ponudi smo imali i jagnjad, po cenama od 300-320 din/kg+PDV, ovce za klanje, po cenama od 100-150 din/kg+PDV, kao i junice crno-beli Holštajn, po ceni od 160 din//kg+PDV.

Bikovi Holštajn su se nudili po cenama od 180-196 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 218-235,6 din/kg+PDV. 

Poslednji dan u nedelji smo proveli u iščekivanju raspisivanja Javnog poziva od strane Republičkih robnih rezervi koji bi se odnosio na razmenu merkantilnog kukuruza za tovnu junad, ali poziv nije raspisan do kraja radnog dana.