Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - sojina sačma

U nedelji između 18.03. i 22.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-43,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43,2-43,4 din/kg+PDV, dok se sačma u Bečeju nudila po ceni od 43,7 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 43,3 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje beležimo i ponudu za sačmu u Vitalu po ceni od 43,4-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu i tokom ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi beležimo trend porasta cene sojine sačme. Takođe, i na čikaškoj berzi berzi beležimo porast cene sojine sačme tokom ove nedelje. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Interesovanje za sojinom sačmom izuzetno je malo u ovoj kao i u prethodnim nedeljama. Ponuda za ovu komponentu i dalje je velika. Operativne sačme ima gotovo u svim fabrikama. Cena na domaćem tržištu je promenljiva u zavisnosti od broja ponuda i opertavnosti robe kao i potreba kupaca.