Osvrt na nedelju iza nas 18.03.-22.03.2019. - subvencije i regulative

Nedelja za nama je bila prilično dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. 

18.03.2019. -  Garancijski fond AP Vojvodine je raspisao dva nova konkursa:

1. KONKURS za izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za obavljanje privrednih i poljoprivrednih delatnosti kao i nabavku prateće opreme

2. Konkurs za davanje garancija za IPARD podsticaje - finansiranje investicija u poljoprivredi.

20.03.2019. 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je danas raspisao dva konkursa: 

- KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNJE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLJOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME

- KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI.

Takođe 20.03.2019. izašli su sledeći pravilnici i uredbe:
 - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA

- Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O OBRASCU ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA NAREDNU LOVNU GODINU