Osvrt na nedelju iza nas 18.05.-22.05.2020. - stoka

U nedelji za nama, primetan je padajući trend cene u oglašenoj ponudi kod tovljenika sa farmi i tovljenika iz otkupa za oko 5 din/kg u odnosu na prošlu nedelju. Tako smo imali oglašene ponude tovljenika sa farmi po cenama od 160-165 din/kg+PDV, tovljenika sa mini farmi po cenama od 153-160 din/kg+PDV, a tovljenika iz otkupa po cenama od 145-150 din/kg+PDV.

Kod prasadi je prilično stabilna cena u oglašenoj ponudi, pa su se ponude prasadi sa farmi oglašavale po cenama 340-380 din/kg+PDV, prasadi sa mini po cenama od 300-320 din/kg+PDV, a prasadi iz otkupa po cenama od 222-240 din/kg+PDV.

Nepromenjena je situacija i kod ponude bikova koja je oglašavana u nedelji za nama. Ponuda bikova Holštajn je oglašavana po cenama od 180-206 din/kg+PDV, a Simentalaca po cenama od 200-223 din/kg+PDV.

I dalje nema interesovanja za jagnjadima, pa su se ponude oglašavale po cenama od 260-278 din/kg+PDV. Proizvođači se nadaju da će se situacija pomeriti sa mrtve tačke kada krenu proslave koje su otkazane za vreme vanrednog stanja. Ista je situacija i kod ovaca za klanje, potražnje nema, a ponude su oglašavane po cenama kao i prošle nedelje, 115-139 din/kg+PDV.