Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.20108. - sojina sačma

U nedelji između 18.06. i 22.06.2018. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude sojine sačme u rasponu cena od 44.5-45din/kg+PDV za sojinu sačmu u Somboru. Kada su sačme iz ostalih uljara u pitanju, nije bilo ponuda sa cenom, a bilo je problema i sa operativnošću robe. Obzirom da je nastupio letnji period, smanjeno je i interesovanje za ovom komponentom, pa nismo beležili realizaciju preko sistema poljoprivrednih informacija InfoTim Logistika.

 

Ponudu i tražnju sojine sačme možete pratiti na www.infotim.rs/dnevne_objave_poljoprivredna_berza?filter_article%5B%5D=94&undefined=&filter_from=18.06.2018&filter_to=22.06.2018&filter_display_search=true&filter_type=&filter_date=22.06.2018&filter_search=true