Osvrt na nedelju iza nas 18.06.-22.06.2018. - uljana repica

Nastavljen trend rasta ponude uljane repice po količinama na domaćem tržištu , dok je interesovanje kupaca suzdržano usled čekanja da se cena koriguje i padne, što se i dešavalo kako je nedelja odmicala,. Cene po kojima se nudila uljana repica kretale su se u rasponu od 298-305e/t+PDV, a nivo realizacije je bio na 35.31din/kg+PDV, kao i niže po izveštajima sa terena.

Kako je trgovano uljanom repicom na stranim berzama možete svakodnevno pratiti na www.infotim.rs/pregled_znacajnijih_svetskih_berzi