Osvrt na nedelju iza nas 18.10.-22.10.2021.-stoka

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 165-170 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 150-165 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 140-160 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje beležili smo pad cena u pregovorima. Takođe je bilo primetno slabije interesovanje od strane kupaca. Za sledeću nedelju najava klaničara je i niži nivo cena u plaćanju za farmsku robu.

Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 260-270 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 110-138 din/kg+PDV. Za ovu kategoriju stoke, nema bitnijih promena.

U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 230-250 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 210-225 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 190-200 din/kg+PDV. I za ovu nedelju beležimo veliku količinu prasadi u ponudi.

Ponuda bikova Holštajn oglašena je po ceni od 240-250 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 270-273 din/kg+PDV. Pregovori se postižu na viši nivo cena u odnosu na prethodni period.